Groepen

Individuele aandacht
De Nederlandse school heeft op dit moment 35 leerlingen, verdeeld over drie klassen. Er is een onderbouw voor groep 1-2, een middenbouwk voor leerlingen van groep 3a-3b, en een bovenbouw voor leerlingen van groep 4 tot en met 8. De klas voor kinderen van ongeveer 13 tot 16 jaar is tijdelijk op pauze gezet.

Binnen de klassen werken we met groepjes van verschillende niveaus. Zo kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met de behoefte van de kinderen. Voor leerlingen van 7 jaar en ouder is een redelijke kennis van de Nederlandse taal aan te bevelen om de lessen te kunnen volgen.

De individuele leerprestaties worden getoetst en in een leerlingvolgsysteem bijgehouden. Minimaal een keer per jaar houden de leerkrachten oudergesprekken en aan het einde van ieder schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis.

Ouders doen mee
Zo nu en dan worden ouders gevraagd te assisteren bij de les, afhankelijk van het leerjaar en de klasgrootte. Zo blijven ze betrokken bij de lessen, maar vooral maken ze het mogelijk dat elk kind de persoonlijk aandacht krijgt die het nodig heeft. Zo kan elke leerling voor zichzelf het maximale uit de Nederlandse lessen kan halen.

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw