Groep 4-6

Bovenbouw (groep 4-6, 8-12 jaar)

Aantal leerlingen: 8

Docent: Stephanie Sluiters, Pabo Nederland, Lerarenopleiding Denemarken (Engels, Deens, eerste- en tweede-taalonderwijs)

‘Talen ondersteunen elkaar.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben op school. Ik wil ze graag het gevoel geven dat ze ergens bij horen, en ook iets kunnen. Aan de ene kant probeer ik ze uit te dagen, aan de andere kant moeten ze ook succes ervaren. Ik probeer afwisselende activiteiten aan te bieden, zodat ze de stof op verschillende manieren doorlopen. Niet alleen een taalles, maar ook een quiz of een spel.

Mijn lessen hebben elke week dezelfde structuur, waarin technisch en begrijpend lezen, schrijven en spreken steeds aan bod komen. Ik werk af en toe met een thema. Het doel van de lessen is uiteindelijk dat de kinderen een band met Nederland houden of krijgen. Ze leren bij mij mondeling en schriftelijk Nederlands communiceren, en krijgen veel mee van de cultuur. Zo voelen ze zich nooit een vreemde als het over Nederland gaat.

Het leren van een tweede taal of moedertaal is heel waardevol: het ondersteunt de kennis van de andere taal of talen. Zelf heb ik een passie voor het werk met kinderen en met talen. Het geeft voldoening om kinderen te zien leren en ontdekken. Ik denk dat alle mensen graag doen waar ze goed in zijn – dit is wat mij ligt. Het geeft me energie, en ik word elke week geïnspireerd om het de volgende week nog uitdagender te maken. En ik hoop zelf ook ooit kinderen te krijgen die naar de Nederlandse school kunnen!’