Groep 4-6

Groep 4-6 (8-11 jaar)

Aantal leerlingen: 8

Docent: Elisa Lindvig, Pabo Nederland

‘Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan en mag zijn.’
 
Iedereen is verschillend en dat is okee. Het is niet erg om fouten te maken, want van proberen kun je leren!
Het lesaanbod is divers, net zoals de leerlingen dat zijn. Er zijn in de klas natuurlijk verschillende niveaus, maar ook verschillende doelen en verwachtingen van het Nederlands onderwijs. Waar het ene kind graag met opa en oma in Nederland wil kunnen mailen, gaat het andere kind misschien wel terug naar Nederland om daar terug het basisonderwijs in te stromen.
We zijn wekelijks bezig met de vier domeinen binnen de taal; luisteren, spreken, lezen en schrijven. Behalve de methode voor taal en spelling maken we ook gebruik van Nieuwsbegrip, Nederlandse kinderboeken en SchoolTV zoals het Jeugdjournaal
en Klokhuis.
Woordenschat is een van de belangrijkste vaardigheden waaraan gewerkt wordt. Zonder woordenschat geen brief, geen gesprek, geen begrip van een tekst of boek.
Ik maak veel gebruik van afwisselende werkvormen: spelend en bewegend leren en we werken behalve individueel ook samen, om zowel spreken als luisteren te bevorderen en de kinderen ook van elkaar te laten leren.
Het is vooral heel belangrijk dat de kinderen met plezier komen. Tenslotte is het wel een deel van hun weekend!