De School

Lestijden Zaterdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur. Let op: de eerste vakantiedag van de Deense schoolvakanties is een lesdag voor de Nederlandse school.

De lessen In de lessen koppelen we het leren van taalvaardigheden en het vergroten van de woordenschat aan onderwerpen uit de Nederlandse actualiteit of cultuur. Die kiezen we aan de hand van de leeftijd van de groep – in de hogere klassen behandelen we bijvoorbeeld de Groningse gaswinning of het Rijksmuseum, waar we bij de kleuters aandacht besteden aan dingen als de kinderboerderij of familie in Nederland. We vinden het belangrijk dat de kinderen iets leren op een leuke manier. We laten leerlingen vaak meteen iets doen met de lesstof. Bijvoorbeeld door (bord)spelletjes over taal of topografie te spelen, een quiz te doen over de provincies of een speurtocht met Van Gogh als thema. Sommige spellen hebben we zelf ontwikkeld. Door te doen, kunnen de kinderen het geleerde Nederlands ook meteen toepassen.

Het Bartholin gebouw op de campus van de universiteit van Aarhuis. Centraal en makkelijk parkeren!

Lesmateriaal Voor groep 1 en 2 gebruiken we onder meer de Leessleutel voor kleuters. Ook groep 3 werkt met de Leessleutel en groep 4 sluit qua materiaal aan bij de bovenbouw – hier wordt bijvoorbeeld ook het jeugdjournaal bekeken. In groep 4-8 werken we met Taal Actief voor woordenschat en spelling en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Onze 12+ groep gebruikt geen vaste lesmethode. Zij werken met thema’s waarbij de leerlingen zelf iets creëren, bijvoorbeeld een bordspel met bijbehorende spelregels, een krantenartikel of een plattegrond van een pretpark. Uiteraard zoeken alle leerkrachten zelf altijd passend materiaal om de lessen verder te verlevendigen.

Samenwerken klassen De kinderen uit de verschillende klassen doen ook gezamenlijke dingen, om van en met elkaar te leren. Zo leest groep 3-4 tijdens de Kinderboekenweek voor bij de kleuters, en verstoppen de oudere kinderen met Pasen de eieren voor de jongsten. Tijdens de themadag, die vorig jaar over de Provincies ging, werkten de kinderen in gemengde groepjes aan een uitgebreide quiz. Om de overgang van de ene naar de andere klas soepel te laten verlopen, doen de kinderen vooraf een paar keer mee in de volgende klas om te wennen.

Naar buiten! Weer of geen weer – net als de Deense kinderen gaan we elke schooldag naar buiten. De school ligt midden in de natuur, dus we gaan graag het bos in of naar de schaapjes kijken op de schapenweide. In de onderbouw betrekken we de omgeving ook in het onderwijs. Soms blijven we op het grasveld naast de school en spelen we met het buitenspeelgoed of doen spelletjes als ‘zakdoekje leggen’ of ‘schipper mag ik overvaren’.

Schoolgids De Schoolgids ’19-’20 bevat alle praktische informatie over de school, de lessen en onze doelstellingen.

Vieringen We vieren elk jaar gezamenlijk Sinterklaas en Koningsdag. Dit doen we uitgebreid, en we nodigen Nederlanders uit de regio uit om het met ons te vieren. Kerstmis en Pasen vieren we met de kinderen. We beginnen en eindigen het jaar gezamenlijk, met respectievelijk een jaarvergadering en een afsluitend zomerfeest.

Schoolvakanties
De eerste zaterdag van de reguliere Deense vakantie is de laatste schooldag voor de vakantie van de Nederlandse school.

De Jaarvergadering Aan het begin van elk schooljaar houden we een vergadering voor alle ouders, docenten en bestuursleden. Hierin bespreken we het programma voor het komende schooljaar, en komen eventuele nieuwe lesmethoden, leermiddelen of toetsen aan bod. Alle initiatieven en zaken die van belang zijn voor de school of de lessen kunnen in deze vergadering besproken worden.

Vrijwilligers Een belangrijk punt voor de Nederlandse school: vrijwilligers. Dit zijn zowel ouders die per toerbeurt komen helpen, maar ook andere geïnteresseerden, zoals studenten of Nederlanders die met taal of kinderen willen werken. Zonder hen halen we niet het lesniveau dat we graag willen hebben, en kunnen we de vieringen en feesten niet goed laten verlopen. We zijn heel blij met onze vrijwilligers!

Kwaliteitsonderzoek De Inspectie van het Onderwijs bezocht NTC-PO Stichting Nederlands Onderwijs Aarhus (SNOAa) te Aarhus in Denemarken (2017) in het kader van een kwaliteitsonderzoek (KO). Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren van kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde Toezichtkader PO/VO 2011. Zie rapport.

Stichting Nederlands Onderwijs in Aarhus
De Nederlandse school in Aarhus is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), die Nederlands onderwijs in het buitenland bevordert, ondersteunt en adviseert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Aarhus heet de stichting SNOAa, Stichting Nederlands Onderwijs in Aarhus

Leerkrachten:
Sophie Dahl
Groep 1-2 (4-6 jaar)
Pedagogiek DK

Wendy Garnier
Groep 3 a en b
Propedeuse PABO, Propedeuse SPH,
en Bachelor & Master Psychologie ‘Veiligheid en Gezondheid’

Elisa Lindvig
Groep 4-6
Pabo NL

Luanne Westerlaak
Groep 7-8

Bestuur:
Machteld Verzijden
Voorzitter

Frans Mulder
Secretaris

Tom Bongaarts
Penningmeester

Locatie:
Aarhus Universitet
Bartholin bygningen (1241)
Wilhem Meyers Alle 4
8000 Aarhus C

Plattegrond